Terugblik

NHG-Wetenschapsdag 2017

Hier vindt u alle presentaties van de NHG-Wetenschapsdag 2017

Downloads

File Description File size
3-Aften-Derkelien Valkman Valkman, Derkelien - Aften: even sprayen en de ellende is voorbij
1 MB
5-TRUST studie-Rosalinde Poortvliet Poortvliet, Rosalinde - RCT naar de effecten van de behandeling van subklinische hypothyroïdie bij ouderen: de TRUST studie
4 MB
4-Nascholing met feedback-Vincent van Gelder Gelder, Vincent van - Nascholing met feedback verbetert de kwaliteit van zorg voor patiënten met chronische nierschade in de huisartspraktijk
1 MB
3-Fysiotherapie-Petra Siemonsma Siemonsma, Petra - Fysiotherapie met ouderen met beperkingen in dagelijks functioneren gevonden bij screening in huisartspraktijk helpt!
8 MB
2-Effectiviteit van een getrapt zorgprogramma-Lidy Pols Pols, Lidy - Effectiviteit van een getrapt zorgprogramma ter voorkoming van depressie bij patiënten met diabetes type 2 en/ of coronaire hartziekten en subklinische depressie; een pragmatisch cluster-gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek in de huisartsenpraktijk
2 MB
1-Deprescribing bij kankerpatiënten-Erna Beers Beers, Erna - ‘Deprescribing' bij kankerpatiënten met een beperkte levensverwachting in de eerste lijn: een retrospectief longitudinaal onderzoek
2 MB
9-Domperidon ter bevordering melkproductie-Jeanneke Arends Arends, Jeanneke - CAT-Domperidon ter bevordering melkproductie bij borstvoeding
1 MB
8-Stoppen met roken discussie-Marthe Mansour Mansour, Marthe - Een stoppen-met-roken discussie na het uitstrijkje: een kwalitatieve studie
1 MB
7-Effectiviteit en kosteneffectiviteit e mental health interventies-Btissame Massoudi Massoudi, Btissame - De effectiviteit en kosteneffectiviteit van e-mental health interventies voor depressie en angst in de eerste lijn: een systematische review en meta-analyse
2 MB
6-Vertraging diagnose longembolie-Janneke Hendriksen Hendriksen, Janneke - Vertraging van de diagnose longembolie in de eerste lijn: een retrospectieve observationele studie
1 MB
5-Onder druk voor abortus kiezen-Anouk van der Heij Heij, Anouk van der - Onder druk voor abortus kiezen
1 MB
4-Compressie therapie-Laura Mentink Mentink, Laura - Compressietherapie bij enkelbandletsel leidt niet tot sneller herstel
3 MB
2-Antihistaminica urticaria-Anja de Jong Jong, Anja de - Urticaria: is opdosering van antihistaminica zinvol?
7 MB
1-NHG in LUMC format 29-05-2017_MG_JB Blom, Jeanet - Thuiswonen of in het verzorgingshuis? Wat mantelzorgers denken dat ouderen willen, en waarom dit soms verschilt
8 MB
2-ISCOPE studie-Tony Poot Poot, Tony - Relatie tussen ervaren gezondheidstoestand en veranderingen in tevredenheid over huisarts(praktijk) bij ouderen met complexe problematiek: de ISCOPE studie - Tony Poot
3 MB
3-Relatie actuele bloeddruk en leeftijd-Bas Spaans2 Spaans, Bas - Relatie tussen actuele bloeddruk en leeftijd, geslacht, cardiovasculaire voorgeschiedenis en complexe problematiek bij ouderen met hypertensie in de huisartspraktijk
2 MB
4-Online keuzehulp abortus-Anouk van der Heij Heij, Anouk van der - Helpt online keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap?
1 MB
1-Procesevaluatie getrapt zorgprogramma-Lidy Pols Pols, Lidy - Procesevaluatie van een getrapt zorgprogramma om depressie te voorkomen in de huisartspraktijk; ervaringen van patiënten en praktijkondersteuners
2 MB
2-DREAMeR studie-Sanne Verdoorn Sanne Verdoorn, Sanne - Toepassing van gezondheidsgerelateerde doelen bij een medicatiebeoordeling; een interim analyse van de DREAMeR studie
2 MB
4-Enkeldistorsie-Adinda Mailuhu Mailuhu, Adinda - Klinische en radiologische karakteristieken in subgroepen van patiënten met chronische instabiliteitsklachten na een enkeldistorsie in de huisartsenpraktijk
2 MB
5-Gevalideerd is niet valide-Loes Meijer Meijer, Loes - Gevalideerd is niet valide
2 MB
6-ARCUS studie-Lucinda Bertels Bertels, Lucinda - Motieven voor het niet ondergaan van een coloscopie in het bevolkingsonderzoek darmkanker: voorlopige resultaten van de ARCUS studie
2 MB
7-Evidence Based Medicine-Martijn Felder Felder, Martijn - Evidence Based Medicine en passende verantwoording in het leveren van patiëntgerichte zorg
1 MB
8-Mixed Methods-Anne Loohuis Anne Loohuis, Anne - App-behandeling voor urine incontinentie bij volwassen vrouwen in de Nederlandse huisartsenpraktijk vergeleken met standaard zorg: Een mixed methods design
2 MB
9-Meta analyse gerandomiseerde placebogecontroleerde trials-Dika Luijendijk Luijendijk, Dika - Gezondheidswinst van PCSK9 remmers: een meta-analyse van gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trials
2 MB
10-CAT Ivermectine-Anne Conijn Conijn, Anne - CAT - Ivermectinecrème 1% als eerstelijnsbehandeling bij papulopustuleuze rosacea
89 KB
1-LRTI-Michael Moore Moore, Michael - Predicting Adverse Outcome From LRTI: The 3C Cohort S of Lower Respiratory Tract Infection in Primary Care
6 MB
2-Effectiveness minimal intervention strategy to reduce falls-Karin Swart Swart, Karin - The effectiveness of a minimal intervention strategy to reduce falls in older women at high risk of falling
1 MB
3-Oral bisphosphonate treatment-Tineke van Geel Geel, Tineke van - Reduced mortality and subsequent fracture risk associated with oral bisphosphonate prescription
2 MB
5-Prediction models retinopathy-Amber van der Heijden Heijden, Amber van der - Prediction models for the risk of retinopathy in people with type 2 diabetes. A systematic review
2 MB
2-The New Hoorn study-Femke Rutters Femke Rutters, Femke - The association between social jetlag, the metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus in a middle-aged population: the New Hoorn study
2 MB
5-Reduction of antibiotic prescriptions-Anne Dekker Dekker, Anne - Reduction of antibiotic prescriptions for children with respiratory tract infections by online training of general practitioners and an information booklet for parents
6 MB
1-PPI en nierfunctie-Emily Broeders Broeders, Emily - PPI’s slecht voor de nieren?
2 MB
1-Validatie van klinische beslisregels voor voorspellen CVA-Sander van Doorn Doorn, Sander van - Validatie van klinische beslisregels voor het voorspellen van CVA, hospitalisatie en mortaliteit bij patiënten met atrium fibrilleren
2 MB
2-Incidentie Lyne-Ellen van Jaarsveld Jaarsveld, Ellen van - Incidentie en behandelstrategieën van de ziekte van Lyme in de huisartsenpraktijk
3 MB
3-Uitkomststudie POINT-Ankie Hazen Hazen, Ankie - Het effect van integratie van een apotheker-farmacotherapeut in de huisartspraktijk op medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames (POINT-studie)
10 MB
4-Nazorg coloncarcinoom-Laura Duineveld Duineveld, Laura - Nazorg bij coloncarcinoom; wat is de betrokkenheid van de huisarts?
2 MB
5-APOP studie-Jelle de Gelder Gelder, Jelle de - Het voorspellen van de prognose (functionele achteruitgang en sterfte) van oudere patiënten op de spoedeisende hulp: de APOP studie
2 MB
1-Antibioticagebruik bij urineweginfecties-Ellen van Jaarsveld Jaarsveld, Ellen van - Antibioticagebruik en urinekweken bij urineweginfecties: onderscheid naar risicoprofiel voor complicaties
2 MB
2-Effectiviteit MRI-Nynke Swart Swart, Nynke - Effectiviteit van een MRI op kniefunctie bij patiënten met een recent knietrauma in de huisartsenpraktijk: een gerandomiseerd gecontroleerd non-inferioriteitsonderzoek
2 MB
4-Zelftriage met app moet ik naar de dokter-Alike van der Velden Velden, Alike van der - Zelf-triage voor spoedeisende zorg met de App 'Moet ik naar de dokter?' - praktisch, veilig en efficiënt?
3 MB
5-Effect intensieve vaatzorg risicofactoren cardiovasculaire sterfte-Emme van Bussel Bussel, Emma van - Het effect van intensieve vaatzorg op risicofactoren voor cardiovasculaire sterfte bij ouderen - een cluster gerandomiseerde studie
2 MB
1-Rol huisartsen in geintegreerde ouderenzorg-Sietske Grol Grol, Sietske - De rol van de huisarts in de geïntegreerde ouderenzorg. Een kwalitatief onderzoek
2 MB
2-Radiografie versus MRI-Claudia Bijen Bijen, Claudia - Radiografie versus MRI als voorspeller van incidente knie artrose na 30 en 78 maanden in vrouwen met overgewicht
3 MB
3-Musculoskeletale klachten bij kinderen-Janneke van Leeuwen Leeuwen, Janneke van - Geen verschil in aantal en type musculoskeletale consultaties bij de huisarts tussen kinderen met overgewicht en kinderen van normaal gewicht
2 MB
4-Kids4Fit-Janneke van Leeuwen Leeuwen, Janneke van - Het effect van een multidisciplinair interventie programma op de bloeddruk en fysieke fitheid bij kinderen met obesitas
2 MB
5-Intuïtie patiënt-Erik Stolper Stolper, Erik - Moeten we de intuïtie van een patiënt over zijn gezondheid serieus nemen?
2 MB
6-Beïnvloedende factoren communicatie huisarts en wijkverpleegkundige-Minke Nieuwboer Nieuwboer, Minke - Vertrouwen is cruciaal; beïnvloedende factoren voor communicatie tussen huisarts en wijkverpleegkundige
2 MB
7-SOLK consulten-Juul Houwen Houwen, Juul - SOLK-consulten: waar zitten volgens patiënten de problemen?
1 MB
8+9-Diagnostische waarde-Patrick Krastman Krastman, Patrick - Diagnostische waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek en beeldvorming bij het diagnosticeren van acuut ligamentair letsel in de hand of pols in de eerste en tweede lijn: een systematische review
2 MB
10-Tevredenheid van mensen met diabetes mellitus type 2-Anne Meike Boels Boels, Anne Meike - Tevredenheid van mensen met type 2 diabetes die insuline gebruiken in acht Europese landen
2 MB
11-Steroidinjecties bij heupartrose-Karen van der Aalst Aalst, Karen van der (CAT) De effectiviteit van intra-articulaire steroïd injecties op heuppijn bij heupartrose
2 MB
1-Increased risk of DPP-4-Jetty Overbeek Overbeek, Jetty - The increased risk of dipeptidyl-peptidase-4 (DPP-4) inhibitors use on cancer is not yet proven: a systematic literature review and meta-analysis
1 MB
2-Choose wisely-Eveline Nooteboom Nooteboom, Eveline - Choose Wisely, a consultation with the general practitioner between diagnosis and therapy choice for cancer patients
1 MB
3-The Dickens studies-Nicole van Erp Erp, Nicole van - The Dickens studies - duration of the diagnostic cancer care pathway in the Netherlands
3 MB
5-Pneumococcal vaccination-Sander Fortanier Fortanier, Sander - Pneumococcal vaccination associated with fewer primary care acute otitis media episodes in Dutch children
1 MB
6-Salt Osteoporosis Study-Rick Barhorst Barhorst, Rick - Persistence to osteoporosis treatment and identification of associated factors in women aged older than 65 years in the Salt Osteoporosis Study
1 MB
7-TEE study-Lisanne Welink Welink, Lisanne - Design of the TEE-study: Together for Evident Evidence
2 MB
8-Patient reported gout attack-Kevin van Leeuwen Leeuwen, Janneke - Patient reported gout attack frequency in general practice: a prospective observational cohort study protocol
1 MB
9+10-Variation in GP decisions and ATTENTIVE-Sven Streit Streit, Sven - Variation in GP decisions on antihypertensive treatment in oldest-old and frail individuals across 29 countries: ATTENTIVE survey-study
2 MB
1-Routine zorgdata in predictieonderzoek-Sander van Doorn Doorn, Sander van - Routine zorg data in predictie onderzoek
2 MB
3-Point of care testing patiënten acute cardiopulmonale klachten-Angel Schols Schols, Angel - Point-of-care testing in eerstelijns patiënten met acute cardiopulmonale klachten: een systematische literatuurstudie
2 MB
4-Gebruik van pijnstillers door nederlandse artrosepatiënten-Jacoline van den Driest Driest, Jacoline van den - Gebruik van pijnstillers door Nederlandse artrosepatiënten
2 MB
5-NIVEL zorgregistraties-Mariëtte Hooiveld Hooiveld, Mariëtte - HIS gegevens als basis voor surveillance: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn
3 MB
6-Visual Association Test-Suzanne Ligthart Ligthart, Suzanne - De aanvullende waarde van de Visual Association Test naast de MMSE voor het voorspellen van dementie in de huisartspraktijk
2 MB
7-Hypertensie oudere patiënten-Tessa van Middelaar Middelaar, Tessa van - Afwegingen van huisartsen bij de medicamenteuze behandeling van hypertensie bij oudere patiënten; een kwalitatief onderzoek
1 MB
8-Verbetering cardiovasculair risicoprofiel-Tessa van Middelaar Middelaar, Tessa van - Succesfactoren en barrières voor ouderen in het gebruik van een internet platform ter verbetering van het cardiovasculair risicoprofiel
2 MB
9-Hoofdletsel in Nederland-Herman Gerritsen Gerritsen, Herman - Hoofdletsel in Nederland
2 MB
10-Klinische relevantie bacteriële resistentie lage luchtweginfecties-Jolien Teepe Teepe, Jolien - Klinische relevantie van bacteriële resistentie in lage luchtweginfecties
2 MB
1-Pijn bij oudere bewoners verpleeghuis-Charlotte Griffioen Griffioen, Charlotte - Pijn bij oudere bewoners van het verpleeghuis
2 MB
2-Markers leververvetting-Anne de Boer Boer, Anna de - Kunnen markers van leververvetting het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten verbeteren?
6 MB
3+4 Overdiagnostiek-Ingrid Looijmans Ingrid Looijmans, Overdiagnostiek van astma in de eerste lijn
2 MB
5-Effect van fysieke activiteit op vermoeidheid-Daan Brandenbarg Brandenbarg, Daan - Het effect van fysieke activiteit op vermoeidheid bij overlevers van darmkanker: een systematisch literatuuronderzoek
2 MB
6-PGO VB-Esther Bakker van Gijssel Bakker-van Gijssel, Esther - Proactief gezondheidsonderzoek voor mensen met een verstandelijke beperking (PGO-VB)
2 MB
7-Correspondentie patiënten met kanker tussen eerste en tweede lijn-Mariken Stegmann Stegmann, Mariken - Correspondentie over patiënten met kanker tussen de eerste en tweede lijn: een kwalitatieve analyse
2 MB
8-Otitis media acuta-Roderick Venekamp Venekamp, Roderick - Otitis media acuta bij kinderen; impact van richtlijnen op voorschrijfgedrag van artsen
1 MB
9-Zijn voetorthesen effectief in de behandeling van fasciitis plantaris-Nadine Rasenberg Rasenberg, Nadine - Zijn voet orthesen effectief in de behandeling van Fasciitis Plantaris?: een systematische review
2 MB
10-Identificatie patiëntveiligheidsrisico's-Marije van Melle Melle, Marije van - Identificatie van patiëntveiligheidsrisico's in zorgtransities: validatie en betrouwbaarheid van een medisch dossier onderzoek in een gecombineerd dossier van huisarts en ziekenhuis
2 MB
1-Alopecia Areata-Cynthia Huisman Huisman, Cynthia - CAT - Corticosteroïden voor alopecia areata: lokaal even effectief als intralesionaal?
2 MB
2-Ontwikkeling van een programma gericht op het verbeteren-Jerome van Dongen Dongen, Jerome van - Ontwikkeling van een programma gericht op het verbeteren van interprofessioneel teamoverleg in de eerstelijn: De voorzitter als ‘change agent'
2 MB
3-Leren interprofessioneel samenwerken tijdens het interprofessioneel teamoverle-Jerome van Dongen Dongen, Jerome van - Leren interprofessioneel samenwerken tijdens het interprofessioneel teamoverleg. Een innovatieve onderwijsvorm voor coassistenten van Universiteit Maastricht en verpleegkundige en paramedisch studenten van Zuyd Hogeschool
2 MB
4-Visie huisartsen management chronische nierschade-Carola van Dipten Dipten, Carola van - Visie van huisartsen op management van chronische nierschade; een focus groep studie
1 MB
5-Onvoldoende steun COPD patiënten-Eva van Eerd Eerd, Eva van - Artsen ondersteunen hun COPD patiënten onvoldoende bij het stoppen met roken
2 MB
6-EPD alert-Maaike Ronda Ronda, Maaike - Effecten van een alert in het elektronisch patiënt dossier om mensen met diabetes mellitus type 2 te verwijzen of terug te verwijzen op kwaliteit van zorg
1 MB
7-Transmurale patiëntveiligheid-Judith Poldervaart Judith Poldervaart, Judith - Transmurale patiëntveiligheid; zijn medicatieveranderingen door de specialist terug te vinden in het medisch dossier van de huisarts?
4 MB
8-E-health urine incontinentie-Nienke Wessels Wessels, Nienke - EHealth in de behandeling van urine incontinentie bij vrouwen: ervaringen en voorkeuren van patiënten bij het gebruik van een mobiele applicatie
2 MB
9-Ochtendstijfheid-Roxanne van den Berg Berg, Roxanne van den - De associatie tussen ochtendstijfheid in de rug en degeneratie van de lumbale wervelkolom op een röntgenfoto
2 MB
1-Patellofemorale pijn-Joost Eijkenboom Eijkenboom, Joost - Sporings- en alignement problemen in het patellofemorale gewricht zijn geassocieerd met structurele afwijkingen en kraakbeensamenstelling in een jonge populatie bekend met patellofemorale pijn
2 MB
2-Effect van niet farmacologische behandelingen voor depressie-Huib Burger Burger, Huib - Het effect van niet-farmacologische behandelingen voor depressie bij ouderen in de eerste lijn: een systematisch literatuuronderzoek
2 MB
3-Complexe ouderenzorg-Krista Koetsenruijter Koetsenruijter, Krista - Complexe ouderenzorg: a hell of a job!
4 MB
4-Safety First Studie 1-Loes Wouters Wouters, Loes - Safety First studie 1. Verschil in telefonische triage bij mannen en vrouwen verdacht voor acuut coronair syndroom
2 MB
5-Safety First studie 2-Marlies Huijsmans Huijsmans, Marlies - Safety First studie 2. Klinisch redeneren van triagisten tijdens telefonische triage op de huisartsenpost bij verdenking op acute cardiovasculaire ziekten
2 MB
6-Hartfalen-Lieke Bosch Bosch, Lieke - Hartfalen in de eerste lijn: Prevalentie in relatie tot veroudering en comorbiditeit
1 MB
7-Empathie-Lianne Hermans Hermans, Lianne - Empathie: cross-sectionele studie bij huisarts en patiënt
2 MB
8+9 Langetermijngevolgen Q-koorts-Daphne Reukers Reukers, Daphne - Langetermijngevolgen van chronische Q-koorts en Q-koortsvermoeidheidssyndroom
2 MB
3-Workshop onderzoeksagenda - Jolanda Wittenberg en André Knottnerus 2 MB
0-Opening plenaire lezing 1 Timo Bolt Bolt, Timo - Welkom
3 MB
0-Presentatie Rob Dijkstra Dijkstra, Rob - Welkom
3 MB
2-Workshop Evidence based naar too much medicine deel 1-Toosje Valkenburg Valkenburg, Toosje . Wit, Niek de - Van ´evidence-based ´medicine naar ´too much´ medicine. Niet alles wat bewezen effectief is hoeft altijd bij elke patiënt te worden toegepast
1 MB
2-Workshop Evidence based naar too much medicine deel 2-Toosje Valkenburg Valkenburg, Toosje. Wit, Niek de - Van ´evidence-based ´medicine naar ´too much´ medicine. Niet alles wat bewezen effectief is hoeft altijd bij elke patiënt te worden toegepast
3 MB
2-Workshop Evidence based naar too much medicine deel 3-Niek de Wit Valkenburg, Toosje. Wit, Niek de - Van ´evidence-based ´medicine naar ´too much´ medicine. Niet alles wat bewezen effectief is hoeft altijd bij elke patiënt te worden toegepast
3 MB
4.Qualitative research boot camp for new recruits-Karin Hannes Hannes, Karin - Het effectiviteitsdiscours voorbij: kwalitatief onderzoek, wanneer en hoe?
6 MB
5-Patiëntenparticipatie deel 1 ZonMw Huizer, Jolanda. Dijkhuis, Hannah -Betrekken patiënten in huisartsenonderzoek
4 MB
5-Patiëntenparticipatie deel 2 Klaartje Spijkers Huizer, Jolanda. Dijkhuis, Hannah -Betrekken patiënten in huisartsenonderzoek
1 MB