Keynote – Hedwig Vos

21 jun 2019
09:40-10:20
Auditorium, route 296

Keynote – Hedwig Vos

Population Health Management

Population Health Management is een op analyse van routine zorggegevens uit verschillende domeinen gebaseerde proactieve zorgaanpak. Het privacybestendig hergebruik van dossiergegevens biedt veel kansen, zowel voor individuele huisartsenpraktijken als voor regionale samenwerkingsverbanden.

In de Haagse regio gebruiken we op deze manier data om zogenaamde hotspotters op te sporen, mensen die vaak te laat en ongeorganiseerd in de zorg verschijnen en op die manier niet goed geholpen kunnen worden. Maar ook om het risicoprofiel voor hart- en vaatziekten beter bruikbaar te maken voor verschillende Haagse bevolkingsgroepen. Door databestanden vertrouwelijk te koppelen worden gedetailleerde wijkprofielen opgesteld zodat per wijk beter onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden. Deze aanpak biedt betere kansen om wetenschappelijk onderbouwd de context van de patiënt mee te nemen in de zorg, andere hulpverleners in te schakelen en met geïndiceerde en zorggerelateerde preventie de huisartsen het gevoel van regie over medische risico’s in hun praktijkgebied terug te geven.