Programma

Vrijdag
21 jun 2019

Plenaire opening

Plenaire opening Jako Burgers (NHG) en Maria van den Muijsenbergh (Radboudumc)

Keynote – Hedwig Vos

Population Health Management

Population Health Management is een op analyse van routine zorggegevens uit verschillende domeinen gebaseerde proactieve zorgaanpak. Het privacybestendig hergebruik van dossiergegevens biedt veel kansen, zowel voor individuele huisartsenpraktijken als voor regionale samenwerkingsverbanden.

Uitreiking NHG-Wetenschapsprijs en Telesphorusprijs

Uitreiking van de NHG-Wetenschapsprijs voor het beste internationale artikel met een huisarts/aiotho/gepromoveerde aios als eerste auteur en Telesphorusprijs

Poster- en laptoppresentaties

Meer informatie over de poster- en laptoppresentaties volgt.

Workshopronde 1 – 11.40-12.40 uur

Klik op de titel om naar abstracts te gaan.
12:45 - 13:45

Lunchpauze – foyer bij auditorium -1 – mogelijkheid om deel te nemen aan rondleiding door anatomisch museum

Keynote – Satu Siiskonen

Gelijkwaardige samenwerking met ervaringsdeskundigen

Deze presentatie zal zich richten op de aandacht voor de rol van de burger/patiënt bij wetenschappelijk onderzoek in de breedste zin; opstellen van agenda, onderzoeksdoel en vragen, implementatie en verduurzaming. Mevr. Siiskonen wil de luisteraars bewust maken van de mogelijkheden voor samenwerking met patiënten in alle fasen van het onderzoek en zal vertellen hoe patiëntenparticipatie de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van wetenschappelijk onderzoek kan verhogen.

Workshopronde 2 – 14.20-15.20 uur

Klik op de titel om naar abstracts te gaan.

Workshopronde 3 – 15:30-16:30 uur

Klik op de titel om naar abstracts te gaan.

Uitreiking Jan van Esprijs en publieksprijs

Uitreiking Jan van Esprijs voor beste CAT en publieksprijs.

Keynote – Merran Toerien

Using conversation analysis to study healthcare interactions: the added value of examining precisely what happens in practice

Conversation analysis (CA) is now well-recognised as a leading approach to studying how healthcare interactions work in practice. In this presentation, Merran Toerien will make a case for the added value – for research and practice – gained by examining precisely what happens in healthcare interactions.