Abstracts

Deadline

 • De deadline voor het indienen van abstracts is verstreken. Vanaf december kunnen er abstracts worden ingediend voor 2020.

Richtlijnen

 • Stel de titel op in het Nederlands en het Engels. Stel de tekst van het abstract op in het Nederlands. Als u niet zelf de voordracht of korte presentatie presenteert maar een coauteur, geef dit dan aan in de lijst met coauteurs. Vermeld tevens het instituut of de instelling waar de coauteur(s) werkzaam is (zijn).
 • Geef een korte samenvatting van het onderzoek ingedeeld in: inleiding, onderzoeksvraag, methode, resultaat en de conclusie. Geef daarnaast antwoord op de vragen:
  • Hoe komt context huisarts-patiënt in de presentatie aan de orde?
  • Is studie reeds afgerond?
  • Is studie uitgevoerd op basis van huisartsendata en/of in huisartsenpopulatie?
  • Wat wil je vragen aan de aanwezigen, wat wil je ophalen (request for feedback)?
 • Het totaal mag max. 500 woorden beslaan.

Presentatievormen

 • Voordrachten: mondelinge presentaties met discussie met het publiek onder leiding van een moderator.
  De tijdsduur is afhankelijk van het aantal geprogrammeerde voordrachten.

  • Maximaal 10 minuten presenteren en 10 minuten discussie bij 4 voordrachten
  • Maximaal 10 minuten presenteren en 6 minuten discussie bij 5 voordrachten
 • Korte voordrachten: mondelinge presentaties met discussie met het publiek onder leiding van een moderator. Maximaal 7 minuten presenteren en 3 minuten discussie.
 • Posterpresentaties: mondelinge presentaties van maximaal 10 minuten waarna de presentator in gesprek kan met toehoorders. A0 formaat is geschikt. Kleiner mag ook.
 • Laptoppresentaties van max. 5 slides en 5 minuten waarna de presentator in gesprek kan met toehoorders. Een eigen laptop meenemen mag.