Abstracts indienen

Voordat u een abstract indient, dient u zich in te schrijven als deelnemer. Mocht uw abstract onverhoopt niet geselecteerd worden door de programmacommissie dan krijgt u uw deelnamebedrag retour (tenzij u alsnog wilt deelnemen).

Richtlijnen

 • Stel de titel en de tekst van het abstract op in het Nederlands. Als u niet zelf de voordracht of korte presentatie presenteert maar een coauteur, geef dit dan aan in de lijst met coauteurs. Vermeld tevens het instituut of de instelling waar de coauteur(s) werkzaam is (zijn).
 • Geef een korte samenvatting van het onderzoek ingedeeld in: inleiding, onderzoeksvraag, methode, resultaat en beschouwing (maximaal 250 woorden).

Presentatievormen

 • Voordrachten: mondelinge presentaties met discussie met het publiek onder leiding van een moderator.
  De tijdsduur is afhankelijk van het aantal geprogrammeerde voordrachten.

  • Maximaal 10 minuten presenteren en 10 minuten discussie bij 4 voordrachten
  • Maximaal 10 minuten presenteren en 6 minuten discussie bij 5 voordrachten
 • Korte presentaties: mondelinge presentaties met discussie met het publiek onder leiding van een moderator.
  De tijdsduur is afhankelijk van het aantal geprogrammeerde voordrachten.

  • Maximaal 5 minuten presenteren en 6 minuten discussie bij 7 korte
   presentaties.
  • Maximaal 4 minuten presenteren en 6 minuten discussie bij 8 korte
   presentaties.
  • Maximaal 3 minuten presenteren en 6 minuten discussie bij 9 korte presentaties
  • Maximaal 3 minuten presenteren en 5 minuten discussie bij 10 korte presentaties.