Abstracts

Registreren

Voordat u een abstract indient, dient u zich in te schrijven als deelnemer. Mocht uw abstract onverhoopt niet geselecteerd worden door de programmacommissie dan krijgt u uw deelnamebedrag retour (tenzij u alsnog wilt deelnemen).

Richtlijnen

  • Stel de titel en de tekst van het abstract op in het Nederlands. Als u niet zelf de voordracht of korte presentatie presenteert maar een co-auteur, geef dit dan aan in de lijst met co-auteurs. Vermeld tevens het instituut of de instelling waar de co-auteur(s) werkzaam is (zijn).
  • Geef een korte samenvatting van het onderzoek ingedeeld in: inleiding, onderzoeksvraag, methode, resultaat en beschouwing (maximaal 250 woorden).

 

Presentatievormen

  • Voordrachten: mondelinge presentaties van tien minuten, gevolgd door vijf minuten discussie met het publiek onder leiding van een moderator.
  • Korte presentaties: mondelinge presentaties van vier minuten, gevolgd door drie minuten discussie met het publiek onder leiding van een moderator.

De deadline voor het indienen van een abstract is verstreken.