NHG-Wetenschapsdag 2019

SAVE THE DATE

21 juni 2019  |  Radboudumc Nijmegen
Registreren

NHG-Wetenschapsdag 2019

Huisarts, patiënt en context

De meerwaarde van de interactie tussen patiënt en huisarts

In de lezingen en workshops van de NHG-Wetenschapsdag willen we de aspecten van persoonsgericht werken verder verdiepen. De meerwaarde van de band tussen patiënt en huisarts lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo? Kunnen we dat ook aantonen? Hoe persoonsgericht gaan we te werk in de huisartsenpraktijk?

  • Doen we wel genoeg en goed onderzoek om de meerwaarde van de interactie aan te tonen?
  • Als we de communicatie in de spreekkamer onderzoeken, leren we dan hoe we de interactie huisarts-patiënt beter als therapeuticum kunnen inzetten?
  • Kunnen we via analyse van onze huisartsgeneeskundige databanken aantonen dat we rekening houden met persoonsgebonden factoren, bijvoorbeeld bij multimorbiditeit?
  • Kunnen we met onderzoek de meerwaarde aantonen van interprofessionele samenwerking, die zo eigen is aan de rol van huisarts?

Willen we in onderzoek de context van de patiënt meenemen dan stuiten we vaak op de grenzen van het gecontroleerde-onderzoeksmodel. Bij dat model lijkt juist alle context uitgesloten of gecontroleerd te moeten worden. Hoe nemen we andere dan puur medisch-inhoudelijke aspecten alsnog mee in ons onderzoek? In hoeverre bepaalt de context van de patiënt mede de keuze voor uitkomstmaten? En in tijden van big data: hoe integreren we niet-medische gegevens in onze routinezorgdata en wat levert dat op?

De aandacht voor multimorbiditeit en context passen in een langdurige Nijmeegse traditie. Op deze NHG-Wetenschapsdag willen we bewust een stap verder zetten dan de klassieke evidence-based medicine. Spannend, maar hard nodig om de meerwaarde van de interactie tussen huisarts, patiënt en context te kunnen laten zien.

In samenwerking met: